Essay Tungkol Sa Wikang Filipino 2012

Essay Tungkol Sa Wikang Filipino 2012-5
It is like a fuse or trigger that ignites a whole bundle of inflammable issues, scandalously questioning the existence of God in front of an audience of believers. Perhaps my saying outright that I am a partisan for a national language, Filipino, may outrage the postmodernists and cosmopolites among you—how can you say such a thing when you are speaking in English?Or, as Senator Diokno once said, “English of a sort.” How If we cannot help but be interpellated by the sirens of the global market and transformed into exchangeable warm bodies, we can at least interrogate the conditions of our subordination—if only as a gesture of resistance by a nascent, irrepressible agency.

Tags: Research Papers WebsiteSpanish Essay Summer VacationResearch Papers On Data Privacy And SecurityOnline Physics HomeworkArgumentative Essay Examples On AbortionEssay About TattoosTherapeutic Proteins Research PaperTechnology Advances Essay

At habang ipinaliliwanag ko ang kahalagahan ng paggamit ng wikang Filipino upang makipag-ugnayan mula sa simpleng manggagawa hanggang sa mga aral at dalubhasang kasamahan sa kumpanya, nakita ko rin ang unti-unting pagliwanag ng kanyang mukha.

Napalitan ng ngiti at matamis na “Salamat Ma’am” ang natanggap ko mula sa kanya.

Marahil, napapahinahon ang bawat isa kung Ingles, ang wika ng dating kolonisador, ang wika ng globalisasyon ngayon, ang ating gagamitin.

Di ko lang tiyak kung maiging magkakaunawaan ang lahat sapagkat ang pagsasalin o translation, kalimitan, ang siyang nagbubunga ng karagdagang basag-gulo.

“Gusto mo bang maging isang mahusay at mabuting CEO sa iyong mga manggagawa?

” Sa simpleng tanong kong ito, nakita ko ang pagkunot ng noo at pagsalubong ng kanyang mga kilay.Sa pagagamit ng wika, mahahasa ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pagsasalita ng Filipino.Kapag ginagamit parati ang wika, magiging matatag ang pundasyon ng mga salita na siyang magagamit sa pag-unawa sa maraming bagay tungkol sa ating mga Pilipino.sa aking mga mag-aaral, naitanong sa akin ng isa kong estudyante kung bakit pa raw niya pag-aaralan ang Filipino kung magiging CEO naman siya ng kanilang kumpanya balang-araw.Sinagot ko muna siya ng isang tanong bago ko sagutin ang totoo niyang tinatanong.Ang susunod na katanungan, marahil, sa pahayag na ito ay “Bakit? ” Bilang guro ng Filipino, mahalagang maisama sa oryentasyon ng mga batang tinuturuan kung bakit nila pinag-aaralan ang Filipino.Sa oryentasyong ito, malalaman nila na higit sa isang asignatura ang Filipino na kanilang pinag-aaralan.Makapangyarihan ang wasto at mabuting paggamit ng ating wika.Isa itong daan upang magkaroon tayong mga Pilipino ng matatag na pagkakakilanlan.Sa pag-aaral ng Filipino, hindi sapat na matukoy ng mga bata ang mga bahagi ng pananalita.Sa halip, mas magiging makabuluhan kung ipagagamit ito sa kanyang pakikipagtalastasan sa iba.

SHOW COMMENTS

Comments Essay Tungkol Sa Wikang Filipino 2012

The Latest from theborzoi.ru ©